Objekti (Misi)
  1. Membina sudut baca buku di  sekolah-sekolah yang terpilih di seluruh Malaysia
  2. Mencari dan membantu pengusaha-pengusaha kecil dalam memasarkan produk atau perkhidmatan mereka sebagai produk pelancongan melalui social media, blog atau platform internet.